Androide?
10. mars, 2010

Androide?

skrevet av - Legg igjen kommentar

Androide henspeiler på en menneskelignende maskin, og har sin moderne herkomst fra science fiction-sjangeren. Selve ordet er av gresk opprinnelse og betyr «av arten menneske».

I begrepet ligger forestillingen om at vi mennesker, på et tidspunkt langs vår utviklingsakse, når en grad av teknologisk avansement hvor vi er i stand til å kunstig replisere oss selv.

Touring test

En forutsetning for å kunne unnfange en velskapt androide, er at den kan utstyres med noe som ligner vår hjerne for kontroll, styring og kognitive evner. Kunstig intelligens (ai) har vist seg vanskeligere å få til enn det optimistene på 60-tallet trodde. Den engelske matematikeren Alan Touring foreslo en test for å bestemme hvorvidt en maskin kunne sies å inneha intelligens på samme nivå som et menneske. Den såkalte Touring testen består i stille en serie spørsmål til testsubjektet som sjekkes for unike, menneskelige egenskaper. Den som stiller spørsmålene skal ikke vite om hun intervjuer et menneske eller en maskin. Svarene på spørsmålene avgjør om testsubjektet kan sies å inneha menneskelig intelligens eller ei.

Teknologifirmaer som Honda jobber med prosjekter som viser at interessen og viljen er tilstede for å utvikle menneskelignende roboter. Så selv om ikke roboten Asimo ennå kan gå for å være et menneske, er det en spennende utvikling på dette området.

Google Android

Navnet Android har i den senere tid blitt assosiert med Google sitt operativsystem for mobile kommunikasjonsenheter. Androide.no ble registrert 14. november 2003, altså en god tid før begrepet Android ble introdusert av Google, så androide.no er ingen Google rip-off. Om man snur litt på domenenavnet, fra «androide.no» til «no.androide», eller på norsk: «ingen androide», kan du ta for gitt at det, enn så lenge, er et menneske av kjøtt og blod som tar telefonen om du ringer, men som det hintes fra Alan Touring; du kan jo ikke være helt sikker..

© 2018 Androide as,  Tlf.: + 47 4160 1991, Organisasjonsnummer: 995 193 442 MVA