Hva vi gjør

Teknologiske framskritt har revolusjonert tilgjengeligheten for kunnskap og informasjon. Internett har gitt hvert individ og hver organisasjon en åpen tilgang til å publisere til et globalt publikum. Terminaler som får plass i lommen gjør at vi kan ta med oss informasjonen over alt. Allikevel er vi kun ved begynnelsen, og de systemer vi bruker til å organisere vårt arbeid og vår hverdag er primitive i forhold til hva vi vil se i årene som kommer.

Androide er programmert til å gi din organisasjon en framtidsrettet løsning, uavhengig av leverandørknyttinger eller teknologipreferanser. Androide er ikke forutinntatt med hensyn til hvilken teknologisk plattform som er best for deg. Prosessen fram til et valg av løsning må være så åpen, kreativ og effektiv som mulig for å lykkes. Vi vil bistå deg til å kunne velge løsningen som treffer blink i forhold til dine behov.

Eksempler på hva vi kan tilby:

  • Kundespesifikke databaseløsninger på internett
    • Produktdatabaser, publiseringsløsninger, arkivsystemer, e-handel
  • Programmering av nye løsningsmoduler med integrasjon av eksisterende systemer og data
  • Utarbeide IT-strategi og kravspesifikasjoner
  • Levering av nøkkelferdige IT-løsninger
  • Utarbeide migrasjonsstrategier for dine data

Denne listen er ikke uttømmende, men en indikasjon på hva vi har erfaring med.
Ta kontakt om du ønsker å diskutere løsningen du har i tankene eller om du har behov for konkrete referanser på prosjekter som vi har gjennomført.

Vi benytter en smidig prosess for gjennomføring av våre prosjekter.
Dette innebærer en tett oppfølging av pågående prosjekter og hyppig avstemming mot dine behov som oppdragsgiver.

Til sist noen kloke ord fra Pixar studio medgründer, Ed Catmull:

«Utvikling av programvare innebærer å ha oversikt og kontroll over alle de små detaljene som tilsammen utgjør din applikasjon. Hvis du ikke kontinuerlig gjennomgår, analyserer og polerer hvert lille aspekt av din applikasjon, uansett hvor triviell justeringen kan synes, så gjør du ikke jobben din. Du gjør den iallfall ikke godt. Med mindre du jobber alene, noe som er stadig sjeldnere i dag, er din evne til å ha kontroll på alle de små detaljene som utgjør applikasjonen, avhengig av om du kan bygge et godt team. Et godt fungerende team er helt avgjørende for om man vil lykkes.»

© 2018 Androide as,  Tlf.: + 47 4160 1991, Organisasjonsnummer: 995 193 442 MVA